Cele programu Wiadomość z dnia: 18.11.2005 19.12.2005 17.01.2006 6.02.2005 1.10.2006 9.11.2006 16.11.2006
 • SZKOŁA MARZEŃ to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ze szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty. Program został przyjęty do finansowania przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.Program stanowi część Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • W całej Polsce do programu zgłosiło się prawie 1500 szkół. Z naszego województwa do programu przystapiło tylko 40 placówek.Każda szkoła, która przedstawiła ciekawy projekt zajęć dydaktycznych mogła otrzymać nawet 88 tys zł. Z województwa lubuskiego otrzymało granty 26 szkół,w tym Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie, z czego powinniśmy być dumni.
  Koordynatorem programu jest p.Beata Klemt, która w raz z grupą nauczycieli przez ostatnie tygodnie wakacji nie szczędziała swojego cennego czasu, na jak się okazało, cenne pomysły do projektu. Pomysłodawcy projektu postawili przedewszystkim na przyszłość uczestników.

  Hasło przewodnie projektu brzmi: "Bez kompleksów w świat dorosłych".

  Twórcy projektu chcą by ich uczniowie nie bali się dorosłości, umieli poruszać się po urzędach, szukać informacji w internecie, założyć swój biznes, a także korzystnie zaprezentować się przed pracowawcą. Szkoła ma również w planach stworzenie branżowych słowników polsko - angielskich, polsko - niemieckich oraz zajęcia pozalekcyjne. Chcą aby ich uczniowie - oprócz wyuczonego zawodu - posiedli dodatkowe umiejętności m.in wikliniarskie czy rękodzielnicze.
  Pierwsze zajęcia ruszą już pod koniec października. Życzym powodzenia oraz zachęcamy uczniów do korzystania z ofert programu. Przez cały czas będziemy monitorawć działalność naszej "SZKOŁY MARZEŃ" i przekazywać Wam na bieżąco jakie zadania są i będą realizowane.

  Wiadomość z dnia 18.11.2005 - Nasze cele określone w projekcie "Szkoła marzeń" realizujemy według 4 priorytetów. _______WSTECZ______

  I PRIORYTET

  ROZWÓJ SZKOŁY W KIERUNKU ZAPEWNIENIA RÓWNYCH SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIOM.

  ZADANIA:

  1. Przedstawienie teatralne z udziałem uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech:
   • ćwiczenia konwersacyjne podczas spotkań bezpośrednich komunikacja internetowa między uczniami
   • spotkania organizacyjne między nauczycielami szkół Polsce i Niemczech
   • przygotowanie repertuaru
   • podział ról i ćwiczenia w szkołach (u nas kółko artystyczne przy pomocy germanistów)
   • wspólne próby
   • wystawienie sztuki w Polsce dla uczniów i rodziców oraz w szkole i w Niemczech
  II PRIORYTET

  UMOŻLIWIENIE UCZNIOM ZDOBYWANIA DODATKOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W KONTEKŚCIE WYBORU DALSZEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ.

  ZADANIA:

  Przygotowanie uczniów do przyszłego funkcjonowania na rynku pracy:

  1. “Jak mnie widzą, tak mnie piszą” – autoprezentacja.
   • Cykl zajęć i ćwiczeń
   • Nakręcenie filmu szkoleniowego z autoprezentacji

  2. Opracowanie przewodnika “I ja zostanę przedsiębiorcą”.
   • Poznajemy zawody naszych rodziców
   • Wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy
   • Spotkania z doradcą zawodowym
   • Zebranie materiałów i informacji do przewodnika
   • Zredagowanie i opracowanie przewodnika

  3. Opracowanie i wydanie zawodowych słowników językowych.
   • Dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego
   • Zebranie słownictwa i opracowanie słowników
   • Wykorzystanie umiejętności językowych w praktycznym poszukiwaniu pracy na europejskim rynku

  4. Nabywanie umiejętności przekwalifikowania się poprzez rozwijanie własnych zainteresowań i ciągłą edukację.
   • Szkolne koło filmowe
   • Zajęcia gospodarstwa domowego
   • Zajęcia rękodzielnicze
   • Zajęcia wikliniarskie
   • Zajęcia plastyczne
   • Zajęcia teatralne

  5. Prezentacja przez uczniów zawodów dla gimnazjalistów
   • Nabywanie umiejętności zaprezentowania swoich dokonań

  III PRIORYTET

  KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW AKTYWNYCH POSTAW WOBEC PRZEMIAN SPOŁECZNYCH.

  ZADANIA:

  1. Wycieczki do teatru – zapoznanie z ważnymi wydarzeniami kulturalnymi w Polsce.
   • Przygotowanie merytoryczne na lekcjach języka polskiego oraz wiedzy o kulturze do odbioru sztuki
   • Wybór repertuaru
   • Omówienie w danej klasie określonego gatunku
   • Zebranie informacji na temat sztuki oraz autora
   • Wyjazd do teatru (Poznań)
   • Omówienie spektaklu
   • Napisanie recenzji

  IV PRIORYTET

  WZMOCNIENIE ROLI SZKOŁY W AKTYWOWANIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH WOKÓŁ WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ EDUKACJI I WYCHOWANIA MŁODZIEŻY.

  ZADANIA:

  Przygotowanie uczniów do pełnienia w przyszłości funkcji obywatelskich (radnych, posłów)

  1. Udział młodzieży w opracowaniu lokalnej polityki oświatowej w kontekście wyrównywania szans.
   • Wyjście do urzędu Miasta i Gminy Skwierzyna, zapoznanie z pracą i funkcjonowaniem urzędu
   • Uczestnictwo młodzieży w sesjach Rady Miasta
   • Spotkanie młodzieży z władzami gminy
   • Powołanie grupy roboczej z uczestnictwem młodzieży, radnych i pracowników urzędu
   • Przygotowanie wniosków końcowych

  2. Debata – “Szanse rozwoju przedsiębiorczości w gminie”
   • spotkanie wstępne burmistrz, przedstawiciele Cechu R i P oraz dyrektora (ustalenie harmonogramu)
   • przygotowanie młodzieży do debaty, cykl zajęć
   • spotkanie uczniów z przedstawicielami Cechu i władzami miasta
   • debata

  Wiadomość z dnia 19.12.2005 - Przedstawienie uczestników poszczególnych grup realizujących zadania w ramach "SZKOŁY MARZEŃ"_______WSTECZ______

  Obejrzyj prezentację - uczestnicy zajęć pozalekcyjnych

  W ramach programu "SZKOŁA MARZEŃ" już od 3 miesięcy w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

  II PRIORYTET:

  • AUTOPREZENTACJA - jeśli chcesz poznać takie sposoby rozmowy z pracodawcą, by otrzymać wymarzoną pracę, jeśli interesują Cię techniki podświadomego wywierania wpływu na inne osoby, nie boisz się nowych wyzwań to skorzystaj z pomocy jaką udzielą Tobie IZABELA KOLANO i JOANNA MASIUK - LEBIEDŹ
  • "ZAKŁADAMY FIRMĘ" - wszyscy wiemy, że założenie własnego przedsiębiorstwa to nie jest prosta sprawa - ale dla chcącego nic trudnego!Pomagają w tym zadaniu panie: BARBARA MICHALAK, IRENA GOŁAWSKA i AGNIESZKA KORGÓL.
  • ZAJĘCIA JĘZYKOWE - chciałbyś w przyszłości pracować za granicą? Cała Unia Europejska czeka na Ciebie! Chcesz nauczyć się wyszukiwać oferty pracy w internecie na stronach obcojęzycznych? Zapraszamy na zajęcia, na których poznacie słownictwo fachowe przydatne w przyszłej pracy zawodowej (mechanik pojazdów zawodowych, stolarz, hotelarz, handlowiec). Na zajęcia w języku angielskim zapraszają: pan Janusz Siewicz i pani Agnieszka Kogót; w języku niemiecki: panie Agnieszka Gołębska - Tracz i Dorota Tomaszek.
  • KOŁO FILMOWE - lubisz techniczne nowiniki? Komputer nie ma przed Tobą tajemnic? Uważasz, że kamera cyfrowa i aparat fotograficzny to fajne zabawki? Skorzystaj z zajęć tego koła prowadzonego przez panią Annę Adamowicz oraz pana Bartka Orzeł.
  • ZAJĘCIA Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO - gotować każdy może... Może też piec przepyszne placki i torty, dekorować stoły i ozdabiać swoje potrawy. Dla zainteresowanych swoją wiedzę przekazuje pani ANNA BASAJ - PORTAŁA.
  • ZAJĘCIA WIKILINIARSKIE - masz zdolności manualne? Wierzysz, że można zrobić coś z niczego? Chcesz zrobić swoim bliskim orginalne prezenty? Skorzystaj z wiedzy pani ........ na temat wikliniarstwa artystycznego.
  • ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE - chcesz być modna? Orginalna? Wyróżniająca się w tłumie? Zapraszamy na kurs USSA - czyli Uszyję Sama Spódnicę Atrakcyjną. Zajęcia prowadzi pani ALEKSANDRA SMUTNICKA.
  • ZAJĘCIA TEATRALNO - PLASTYCZNE - masz coś do powiedzenia? lubisz błyszczeć w tłumie? dobrze czujesz sięna scenie? w tajniki zajęć w prowadzają panie: JANINA MUSIALSKA, ANNA BANACHOWICZ, EWELINA KOZIBRODA.
  • Jeszcze raz pani ANNA BASAJ - PORTAŁA zaprasza tym razem na zajęcia, na których dokładnie możesz poznać specyfikę wybranego zawodu lub poznać zupełnie inny kierunek, może nawet chciałbyś zostać politykiem lub kosmetyczką wtedy przyjdź na tego typu spotkania.

  III PRIORYTET:

  Dzięki temu, że program "SZKOŁA MARZEŃ" jest realizowany w naszej szkole, uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych wyjazdów do kina i teatrów.
  • W dniu 30.11.2005 dwie klasy maturalne pojechały do Poznania do teatru muzycznego na musical pt: "Zorba"
  • W dniu 2.02.2006 do Poznania pojechały następne klasy maturalne i dwie klasy III na przedstawienie pt: "Skrzypek na dachu"

  IV PRIORYTET:

  • Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu lokalnego, jeśli wierzysz, że możesz w przyszłości zostać radnym, parlamentarzystą, burmistrzem, wójtem, a może prezydentem - skontaktuj się z panem GRZEGORZEM MROWICKIM.

  Wiadomość z dnia 17.01.2006 - W ramach zajęć pozalekcyjnych wykonaliśmy wiele ciekawych zadań. A oto kilka z nich: _______WSTECZ______

 • Wyjazdy do teatru: zdj1 zdj2 zdj3 zdj4 zdj5 zdj6 zdj7 zdj8 zdj9 zdj10 zdj11

  Dzięki temu, że program "SZKOŁA MARZEŃ" jest realizowany w naszej szkole, uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych wyjazdów do kina i teatrów.

  • W dniu 30.11.2005 dwie klasy maturalne pojechały do Poznania do teatru muzycznego na musical pt: "Zorba"
  • W dniu 2.02.2006 do Poznania pojechały następne klasy maturalne i dwie klasy III na przedstawienie pt: "Skrzypek na dachu"
 • "ZAKŁADAMY FIRMĘ": zdj1 zdj2 zdj3 zdj4 zdj5 zdj6 zdj7 zdj8 zdj9 zdj10 zdj11 zdj12

  OPRACOWANIE PRZEWODNIKA DLA OSÓB CHCĄCYCH OTWORZYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

  W listopadzie uczestnicy projektu podzielili się na grupy i metodą bezpośrednią (spacer po mieście i zbieranie informacji na temat firm działających w Skwierzynie) zbadali rynek pracy w mieście. W grudniu młodzież zapoznała się z etapami tworzenia firmy oraz przedstawiła poszczególne etapy w formie plakatów. Na zajęciach w dniu 14.01.2006 r. uczestnicy zapoznali się z materiałami dotyczącymi struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjno - prawnych. Następnie prezentowali zdobyte wiadomości, co było dla nich dużym przeżyciem ale i sposobem na nabieranie pewności siebie. Kolejne zadanie sprawiło młodzieży dużą frajdę, gdyż musieli  zaprojektować okładkę do przewodnika.

 • KOŁO FILMOWE I FOTOGRAFICZNA - "DOKUMENTACJA SZKOŁY MARZEŃ":
  • zapoznanie się z projektem koła filmowo - fotograficznego
  • zapoznanie się z szkolnym projektem "Szkoły marzeń"
  • stworzenie antyram na temat szkolnego projektu i koła filowego
  • zabawa w grę DOMINO (treści związane z pojęciami, zagadnieniami ogólnymi "Szkoły marzeń")
  • zapoznanie się z obsługa aparatu cyfrowego i kamery cyfrowej
  • wykonywanie zdjęć z zajęć pozalekcyjnych
  • segregowanie zdjęć i zapisywanie ich na płytach
  • zbieranie informacji na temat realizacji poszczególnych zajęć pozalekcyjnych
  • stworzenie szkieletu prezentacji pt "SZKOŁA MARZEŃ ZST"
  • zapoznanie się z programem Pinacle do obróbki filmu
  • stworzenie pierwszych próbych plików filmowych
 • ZAJĘCIA Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO: zdj1 zdj2 zdj3 zdj4 zdj5 zdj6 zdj7 zdj8 zdj9 zdj10 zdj11

  Pierwsze zajęcia odbyły się w listopadzie, a ich tematem było przygotowanie przyjęcia andrzejkowego. Młodzież w ciągu 4- godzinnego sobotniego spotkania przygotowała potrawy, pięknie nakryła do stołu i ... zaprosiła nauczycieli do wspólnej degustacji. Grudniowe spotkanie przebiegło pod znakiem kolacji wigilijnej. Z powodu większej niż przewidywano liczby uczestników - dokonano podziału prac: część osób przygotowywała posiłki, część - uczyła się dekorować potrawy, a pozostali -ozdabiali świąteczny stół.

 • ZAJĘCIA WIKILINIARSKIE: zdj1 zdj2 zdj3 zdj4 zdj5 zdj6 zdj7 zdj8 zdj9 zdj10

  Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami koszykarskimi i kształtowanie umiejętności wyplatania przedmiotów ozdobnych i użytkowych z wikliny. Podczas zajęć listopadowych młodzież poznała typowe operacje koszykarskie oraz wykonała koszyczki, natomiast tematem zajęć grudniowych było wykonywanie ozdób świątecznych z wikliny.

 • ZAJĘCIA TEATRALNO - PLASTYCZNE - RĘKODZIELNICZE: Kabaret "Pestka"

  Celem programu jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania z prawdziwą sztuką, kształtowanie poprawności i kultury językowej, rozbudzanie zainteresowań teatralnych uczniów oraz rozwijanie osobowości młodzieży. 5 grudnia 2005r. odbyło się przedstawienie mikołajkowe dla dzieci, które przygotowała szkolna grupa teatralna. Przygotowania do spektaklu rozpoczęły się już w listopadzie. Podczas cyklicznych spotkań wybrany został scenariusz bajki, przeprowadzono wiele prób i przygotowano scenografię. Efektem tej pracy było wspaniałe przedstawienie pt. "Królewna Śnieżka", które bardzo podobało się wszystkim dzieciom.

  Na wyróżnienie zasługują podjęte działania:

 • przygotowanie antyram z działaności kabaretu "Pestka"
 • przygotowanie przedstawienia "Królewna Śnieżka"
 • wystawienie spektaklu dla dzieci z przedszkola "Miś Uszatek" i dla dzieci pracowników szkoły
 • wzięcie udziału w realizacji akademii - podsumowanie I semestru ZST
 • ZAJĘCIA JĘZYKOWE:

  Na zajęciach językowych prowadzonych w ramach Szkoły Marzeń można poznać zwroty i słownictwo z takich dziedzin jak hotelarstwo, handel, stolarstwo i mechanika pojazdowa. Dodatkowo w każdej z grup tematycznych zarówno na języku niemieckim jak i angielskim są realizowane treści z zakresu zdobywania pracy. Można nauczyć się pisać życiorys, list motywacyjny i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto wyszukujemy ogłoszenia o pracę i uczymy się na nie odpowiadać. Zajęcia odbywają się w blokach 2 lub 4 godzinnych. Są prowadzone aktywizującymi metodami w miłej atmosferze. Język angielski prowadzony jest przez panią Agnieszkę Kogut i pana Janusza Siewicza a język niemiecki przez panie Dorotę Tomaszek i Agnieszkę Gołębską-Tracz. Owocem spotkań językowych ma być słowniczek tematyczny, zawierający podstawowe słownictwo, zwroty i dialogi w danym miejscu pracy – w hotelu, biurze, warsztacie stolarskim i samochodowym, który ma w przyszłości ułatwić poruszanie się po europejskim rynku pracy.

 • Wiadomość z dnia 06.02.2006 - Harmonogram zajęć pozalekcyjnych zaplanowanych na ferie zimowe w ramach "SZKOŁY MARZEŃ"_______WSTECZ______

  13 lutego w godzinach
  od 9.00 do 13.00

 • KULINARNE
 • Z AUTOPREZENTACJI
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • 14 lutego w godzinach
  od 9.00 do 13.00

 • KULINARNE
 • Z AUTOPREZENTACJI
 • WIKLINIARSKIE
 • 15 lutego w godzinach
  od 9.00 do 13.00

 • KULINARNE
 • Z AUTOPREZENTACJI
 • JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • TEATRALNE

 • 16 lutego

 • WIKLINIARSKIE
  9.00 - 13.00
 • KOŁO FILMOWE
  8.00 - 14.00

 • 17 lutego

 • KOŁO FILMOWE
  8.00 - 14.00

 • 23 lutego

 • JĘZYKA NIEMIECKIEGO
  9.00 - 13.00
 • Wiadomość z dnia 01.10.2006 -Uczniowie ZST z przedstawieniem w języku niemiecki we Frankfurcie nad Odrą_______WSTECZ______

  W ramach projektu z programu "Szkoła marzeń" uczniowie Klas III TB i III TC zrealizowali I priorytet określony w projekcie o treści:

  Przedstawienie teatralne z udziałem uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech

  Młodzież w dniach 25 - 29.09.2006 gościła w niemieckiej szkole Waldorwskiej. w trakcie pobytu przygotowała wspólnie z opiekunami i kolegami z Niemiec bajkę pt."Czerwony Kapturek". Przedstawienie wystawili dwukrotnie dla uczniów tamtejszej szkoły. Aby się przekonać jak wyglądały przygotowania do przedstawienia warto obejrzeć prezentację zdjęć."Czerwony Kapturek"

  Wiadomość z dnia 6.11.2006 - Cały rok w Szkole Marzeń_______WSTECZ______

  W sobotę 30 września w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Szkoła Marzeń

  realizowanego przez 26 szkół z naszego województwa w tym przez cztery z naszego powiatu: z gminy Bledzew: Szk. Podst. w Bledzewie, Szk. Podst. w Templewie, Szk. Podst. w Przytocznej i Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie. Projekt ten powstał w oparciu o badania w szkołach i środowiskach wiejskich, w których wskazywano na izolacje uczniów ze szkół wiejskich, o potrzebie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, poznanie różnych form życia kulturalnego, do których to mają utrudniony dostęp, wynikający z braku środków na transport. Często po lekcjach szkoły stoją puste, a biblioteki, (nierzadko bogato wyposażone), sale gimnastyczne, komputerowe nie są wykorzystywane przez społeczność lokalną również z takiego samego powodu. Projekt „Szkoła Marzeń" opierał się na czterech priorytetach: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, promocja aktywności uczniów, aktywizowanie społeczności lokalnej wokół działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

  Wszystkie szkoły przygotowały wizualną prezentację realizowanych przez siebie zdań i w kilku minutach również przedstawiały zebranym swoje działania. Były to ciekawe prezentacje, rozwiązania plastyczne często nieszablonowe, wykorzystujące wszystkie dostępne możliwości. Naprawdę Szkoły miały czym się pochwalić. Program ten pozwolił szkołom realizować te zdania, na które nie byłoby pieniędzy w ramach posiadanych środków. Szkoda, że tak mało szkół mogło wziąć udział w tym projekcie. Projekt się skończył i co dalej? Nauczyciele i uczniowie zdążyli przyzwyczaić się do realizowania ciekawych działań. Czy to koniec szkoły marzeń? Chyba nie. Samorządy terytorialne zadeklarowały finansowe wspieranie Szkół w kontynuowaniu części zadań ze Szkoły Marzeń. Oglądając prezentacje zadań realizowanych przez szkoły w ramach projektu, ja, dawny nauczyciel, wzruszyłam się. To, co mogły teraz szkoły realizować dzięki przyznanym środkom, a były niemałe, budziło podziw i uznanie dla nauczycieli i uczniów. To entuzjazm, zaangażowanie i wiele godzin przepracowanych społecznie przez nauczycieli. Bez tego żaden nawet najwspanialszy projekt nie miałby szansy takiej realizacji. Gratuluję wszystkim Szkołom biorącym udział w tym projekcie realizacji tylu wspaniałych zadań.

  Wanda Majchrzak

  Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

  Młodzież Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie od 15 października 2005r. uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Szkoła Marzeń". Na działania pozalekcyjne prowadzone w jego ramach pozyskaliśmy 88 tyś. zł. Realizujemy program pod nazwą „Bez kompleksów w świat dorosłych". Jego celem jest umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki zawodowej, komunikowania się w językach obcych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi. Młodzież uczestniczy w szeregu zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu przygotowanie ich do radzenia sobie w przyszłości.

  Podczas zajęć z autoprezentacji uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz we współpracy z kołem filmowym nakręcili film instruktażowy pt. „Rozmowa kwalifikacyjna". Kolejna grupa młodzieży uczestniczyła w działaniu pod nazwą „I ja zostanę przedsiębiorcą", którego efektem jest opracowany przez nich przewodnik dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą. W ramach programu odbywały się również zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego, podczas których uczniowie zebrali słownictwo charakterystyczne dla swojego przyszłego zawodu i pogrupowali je w słowniki tematyczne. Młodzież uczestniczyła również w bezpośrednich ćwiczeniach konwersacyjnych z uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły niemieckiej.

  Dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły cieszyły się wyjazdy do teatru w Poznaniu, które miały na celu rozwijanie wrażliwości kulturalnej młodzieży. W ramach programu realizowaliśmy również działania rozwijające zainteresowania uczniów. Podczas zajęć gospodarstwa domowego młodzież uczyła się gotowania, pieczenia i ozdabiania potraw. Zajęcia wikliniarskie przyciągnęły uczniów chcących się nauczyć wyplatania z wikliny artykułów użytkowych i ozdobnych. Osoby o uzdolnieniach artystycznych mogły rozwijać swoje talenty na zajęciach plastycznych, rękodzielniczych i teatralnych.

  Uczniowie uczestniczyli również w działaniach związanych z kształtowaniem aktywnych postaw obywatelskich: przygotowali i przeprowadzili debatę na temat szans rozwoju przedsiębiorczości w gminie Skwierzyna, uczestniczyli w sesjach RMiG oraz wzięli udział w działaniach przy tworzeniu koalicji na rzecz zwiększania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ciągu trwania projektu współpracowaliśmy z wieloma szkołami i instytucjami, czego ukoronowaniem był wspólny festyn pod hasłem„Prezentacja zawodów dla uczniów gimnazjum", podczas którego przedstawiliśmy naszą ofertę edukacyjną oraz działania realizowane w ramach projektu „Szkoła Marzeń".

  dyrektor Bożena Kasków
  koordynator Beata Klemt

  Wiadomość z dnia 9.11.2006 - Uczniowie ZST we Frankfurcie nad Odrą_______WSTECZ______

  W ramach projektu "Szkoła Marzeń" uczniowie ZST wystawili bajkę w języku niemieckim pt."Czerwony Kapturek" dla uczniów szkoły Waldorwskiej. Wizyta we Frankfurcie trwała 4 dni od 26 - 29.09.2006.
  Przygotowania prezentuje pokaz zdjęćwięcej...