PROJEKT 1
 • Koordynator i opis projektu
 • Rozwiązujemy języki ...
 • Szlifujemy jezyki ...
 • Otwieramy oczy ...
 • Patrzę i widzę ...
 • Dokumentacja projektu
 • RAPORT
 • PROJEKT 2
 • Koordynator i opis projektu
 • Zmianę świata...
 • Poznawanie świata...
 • Świat bez granic
 • Reporterzy projektu
 • PROJEKT 3
 • Koordynator i opis projektu
 • Komitet olimpijski
 • Sport łączy narody
 • Olimpiada-czas pokoju,...
 • Praca kształtuje mistrza
 • Przez wieki...
 • Sport w mediach
 • PROJEKT 4
 • Koordynator i opis projektu
 • Na ścieżkach wiedzy
 • Odkrywamy naszą ojczyznę
 • Spotkania z kulturą
 • Jak Cię widzą tak Cię piszą
 • Dziennikarstwo ...
 • Szkoła przetrwania
 • Debata polityczna
 • Dzień promocji szkoły
 • Prezentacja projektu