PROGRAM MŁODZIEŻ
www.mlodziez.org.pl

Na czym polega wymiana młodzieży?
Po co są wymiany młodzieży?
Skąd wziąć pieniądze?

Zrealizowane projekty
z programu Młodzież

KWIECIEŃ 2008
WROCŁAW
MARZEC / KWIECIEŃ 2007
KRAKÓW
MAJ / CZERWIEC 2006
MAJ / CZERWIEC 2006 - galeria
MIERZYN