Zrealizowany projekt
z programu Młodzież

MAJ / CZERWIEC 2006
MAJ / CZERWIEC 2006 - galeria

Zatwierdzony projekt
z programu Mlodzież

PROGRAM MŁODZIEŻ
www.mlodziez.org.pl

Na czym polega wymiana młodzieży?
Po co są wymiany młodzieży?
Skąd wziąć pieniądze?