LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW ROK SZKOLNY LUTY 2010/CZERWIEC 2011

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 2 3 4 5 6 7


Działania realizowane w projekcie:

 • zajęcia z języków obcych >>>
 • zajęcia z informatyki >>>
 • zajęcia z przedsiębiorczości >>>
 • zajęcia w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych >>>
 • zajęcia psychologiczno - pedagogiczne
 • szkolenia przyuczające do zawodu:
  • kelner >>>
  • fryzjer/kosmetyczka >>>
  • spawanie w osłonie gaz. MAG >>>
  • barman >>>
  • kierowca wózków jezdniowych >>>
  • prawo jazdy kategorii B >>>
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego - przedmioty zawodowe
  • ekonomiczne >>>
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego - przedmioty zawodowe
  • mechaniczne >>>
  • szkolenie ECDL Core >>>
 • praktyki uczniowskie >>>
 • wycieczka edukacyjna do Wiednia >>>
 • Wyjazd do Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu >>>
 • obozy językowe i matematyczne >>>
 • Konferencja podsumowująca projekt "Lubuska Szkoła Zawodów" >>>

Od 1 lutego 2010 roku ruszył w naszej szkole nowy projekt „Lubuska Szkoła Zawodów”
realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
>>>


Dokumentacja projektu:
 • deklaracja
 • karta czasu pracy
 • kwestionariusz
 • lista • Link do strony głównej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  www.efs.gov.pl