ZST SKWIERZYNA - Wolontariat
WOLONTARIAT 2014/2015

Rośnie ranga Rajdu Katyńskiego

Podobnie jak w latach ubiegłych 28 kwietnia 2015 br., zorganizowaliśmy VI edycję Rajdu Katyńskiego, którego celem jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej.

Nasza impreza zdobyła rangę międzywojewódzką, gdyż rywalizowało w niej 5 drużyn, reprezentujących różne szkoły z trzech powiatów i dwóch województw. Uczestnicy wystartowali sprzed pomnika Władysława Jagiełły, przedtem jednak zapalili znicze przed dwoma Dębami Katyńskimi, upamiętniającymi zamordowanych w 1940 r. w Miednoje Feliksa Roszkiewicza i Ludwika Tabisza.

W ramach konkurencji zawodnicy wykazali się sprawnością fizyczną, umiejętnością celnego strzelania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Atutem była też znajomość historii, gdyż na poszczególnych punktach kontrolnych uczestnicy musieli wykazać się wiedza na temat zbrodni Katyńskiej. Dodatkowym wyzwaniem był bieg na orientację na dziesięciokilometrowej trasie, gdzie należało odnaleźć zaznaczone na mapkach punkty i wykonać określone zadania.

Klasyfikacja tegorocznego rajdu przedstawia się następująco:

 • I miejsce - gospodarze - ZST w Skwierzynie.
 • II miejsce przypadło ubiegłorocznym zwycięzcom, czyli reprezentacji Gimnazjum z Lipek Wielkich.
 • III miejsce zajęli licealiście z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.
 • IV miejsce - uczniowie Gimnazjum w Skwierzynie.
 • V miejsce - Gimnazjaliści z Gimnazjum nr. 1 w Międzychodzie.
Tegoroczny Rajd Katyński odbył się pod patronatem:
 • Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie
 • Burmistrza Skwierzyny L.Hołownia
 • Starosty Powiatowego - G.Gabryelski

Serdeczne podziękowania składamy współorganizatorowi imprezy Panu Przybyłce - dyrektorowi Nadleśnictwa Skwierzyna, oraz sponsorom nagród dla uczestników:

 • IPN - oddział w Szczecinie
 • Burmistrzowi L.Hołowni
 • Staroście Powiatowemu - G. Gabryelskiemu
 • OSIR w Skwierzynie
 • Rada Rodziców przy ZST, Rada Rodziców przy Internacie ZST
 • Rada Szkoły przy ZST.

Dziękujemy również Dyrekcji, nauczycielom i uczniom zaangażowanych w organizację imprezy.

Opiekun SKW Barbara Kałakuka

Pamiętajmy o potrzebujących

Już po raz kolejny w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie zorganizowaliśmy wraz z Bankiem Żywności z Gorzowa Wlkp "Świąteczną Zbiórkę Żywności". Produkty żywnościowe zebrane w dniach 29 i 30 listopada 2014 roku w skwierzyńskich marketach Biedronce i Netto w ilości 269 kg, trafiły do najuboższych mieszkańców naszej gminy. Jednakże, aby to przedsięwzięcie zaowocowało sukcesem, bezcenny był udział niezawodnych wolontariuszy i nauczycieli z naszej szkoły.

Byli wśród nich s. J. Marek, E. Głowinkowska, R. Poźniak. Wolontariusze: J. Czubiniak, R. Śliwińska, A.Radulska, P. Broll ,B.Urbaniak, J.Parafiniuk, A.Gmiąt, K.Pożniak, L.Drzewińska, Ż.Łuczak, O.Musiatowicz. Serdecznie podziękowania kierujemy dla wszystkich darczyńców, którym bliski jest los potrzebujących.

Opiekun SKW Barbara Kałakuka

"Podziel się posiłkiem"

Ogólnopolska żbiórka żywności - W dniach 3 i 4 pażdziernika 2014 jak co roku wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności "Podziel się posiłkiem." po wcześniejszej kampanii reklamującej, w piątek popołudniu zajęliśmy nasze stanowiska w skwierzyńskich marketach. Jak zwykle nie zabrakło niezawodnych wolontariuszy z naszej szkoły: Joasi Parafiniuk, Ani Radulskiej, Janka Czubińskiego, Reni Śliwińskiej, Adriana Gmiąta,Pauliny Broll, Basi Urbaniak, Kamili Poźniak, Oskara i Oli Nowosadzkich, Oli Szumowskiej i Oli Kłysz. Nasze działania wsparli także wolontariusze z LO i Gimnazjum. Dziękujemy Dominice Sieraj, Adriannie Bil, Izabeli Mańkowskiej, Patrycji Faściszewskiej, Ani Rubis, Antoniemu Kułak i Jakubowi Korostyńskiemu.

Serdecznie dziękujemy również nauczycielom za udział w akcji: Pani Renacie Poźniak, Joannie Rajtar, Renacie Sorokulskiej, Siostrze Jolancie Marek i Edycie Żmudzinskiej.

W tych dniach sprawiliśmy,że zwykłe zakupy stały się czymś niezwykłym - gestem wsparcia i troski o niedożywione dzieci. Ł±cznie zebraliśmy 343 kg żywności udowadniaj±c, że potrafimy i lubimy pomagać.

Opiekun SKW Barbara Kałakuka