ZST SKWIERZYNA - Klasy mundurowe
Historia powstania

Spośród czynników warunkujących sprawność bojową wojska, człowiek stanowi czynnik główny i decydujący. Od czasów najdawniejszych obserwujemyustawiczne doskonalenie sposobów przygotowania żołnierzy do skutecznego działania zarówno w czasie wojny jak i w czasie pokoju. Wielość funkcji i ich złożoność wymagają od współczesnego żołnierza pełnego zaangażowania i wiary w cel, jaki ma osiągnąć po zakończeniuszkolenia - w pełni sprawny ukształtowany i gotowy do działania żołnierz.
Potrzeba restrukturyzacji armii w efekcie doprowadziła do zmniejszenia naszych sił zbrojny a co za tym idzie do całkowitegoprzekształcenia szkolnictwa wojskowego. Zgodnie z nowymi trendami rolę taką spełniać mają tylko roczne studia oficerskie dla absolwentów uczelni wyższych. Nasuwa się pytanie co z kadrami średnimi? Kto wyszkoli podoficera? Naprzeciw tym potrzebom wyszło Ministerstwo Edukacji Narodowej tworząc w szkołach średnich klasy o profilu wojskowym lub nachyleniu proobronnym. Zadaniem tych klas jest w założeniu takie przygotowanie młodzieży do przyszłej służby wojskowej tak by zaraz po ukończeniu szkolenia podstawowego kierować ich do Ośrodków Młodszych Specjalistów.
W 1999r pod patronatem JW. 2211 w Skwierzynie przy Zespole Szkół Technicznych powstało Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym obecnie zmienione na 4-letnie Technikum Zawodowe o kierunku proobronnym.
Od samego początku kierunek ten cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży szkół podstawowych a obecnie wśród gimnazjalistów. Zajęcia z zakresu wojskowości organizowane i realizowane są dzięki uprzejmości Dowódcy JW. 2211 przez wyznaczonych oficerów na terenie jednostki z wykorzystaniem jej obiektów szkoleniowych. Klasy posiadają własny regulamin, system stopni wojskowych, oraz przepisy ubiorcze.W związku z likwidacją Szkół Chorążych a co za tym idzie korpusu kadetów uczniowie klas wojskowych w nazewnictwie swych stopni przyjęli dodatkową nazwę świadczącą o tym, że są słuchaczami klas wojskowych np. szeregowy kadet.Pierwszym poważnym sprawdzianem dla uczniów był obóz szkoleniowy organizowany przez Marynarkę Wojenna w miejscowości Garczyn. Pierwszy egzamin zdali na piątkę.
Bazą szkoleniową dla szkoły była miejscowość Zdbice w której w roku 2003 odbył się następny obóz szkoleniowy oraz planowane są pozostałe.Od roku szkolnego 2004/2005 obozy wojskowe odbywają się w Mierzynie koło Międzychodu.
W roku szkolnym 2011/2012 zmieniono lokalizację obozów letnich. Obozy odbywają się w Niesulicach koło Świebodzina.
Patronat nad naszymi klasami, po reorganizacji JW 2211 objęła jednostka 35 DROP.

16.02.2004 - Pierwsze certyfikaty dla klasy wojskowej IV LO

DLACZEGO BY NIE MUNDUR?

16 lutego 2004 roku był dniem ważnym nie tylko dla czwartej klasy LO o profilu wojskowym - pierwszego historycznego rocznika w Zespole Szkól Technicznych w Skwierzynie. Uczniowie tej klasy otrzymali certyfikaty z rąk płk.dypl. Jana Gabryś,potwierdzające ukończenie szkolenia wojskowego w ilości 1008 godzin.
To wielka chwila i dla szkoły i dla jednostki, której jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Jednak do tej uroczystej chwili wiodła uczniów długa droga.
Kiedy 4 lata temu w roku szkolnym 2000/2001 rozpoczynała naukę pierwsza klasao profilu wojskowym w Zespole Szkół Samochodowych w Skwierzynie, nikt jeszcze nie przypuszczał, że ten profil kształcenia będzie się cieszył takim powodzeniem. Kształcenie uczniów w takim profilu jest możliwe dzięki współpracy szkoły z Jednostką Wojskową 2211. Kadra prowadząca zajęcia nie tylko dba o zaplecze techniczne, ale również ma wpływ na tworzenie nowej tradycji szkoły.
Uczniowie noszą obowiązkowo mundury, są im nadawane stopnie, przejęte ze szkół chorążych: SZREGOWY KADET, STARSZY SZEREGOWY KADET, KAPRAL KADET, PLUTONOWY KADET, SIERŻANT KADET, STARSZY SIERŻANT KADET.
Uczniowie posiadają emblematy oraz proporzec, który został przekazany klasom wojskowym przez panią Bożenę Kaśków, dyrektor ZST na uroczystym apelu w dniu 16.02.04.
Przez cztery lata młodzież oprócz wielu godzin zajęć teoretycznych uczestniczyła w obozach letnich i zimowych, które niczym nie odbiegały od typowych zajęć poligonowych. Każdego tygodnia odbywały się zajęcia na terenie jednostki.

Pierwszy egzamin

W dniu 21.11.2003 roku klasa czwarta o profilu wojskowym przystąpiła do największego sprawdzianu z przedmiotów wojskowych. Stres ogromny - egzamin obejmował aż 18 przedmiotów z 3 lat nauki. 72 otwarte pytania przygotowane przez ppor. Radosława Trzaskowskiego sprawdzały wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także umiejętność wypracowywania własnych decyzji jako dowódca plutonu. Odpowiedzi należało przedstawić w formie graficznej i uargumentować . Komisji egzaminacyjnej przewodniczył szef szkolenia jednostki ppłk.dypl. Józef Bojczuk 3 godzinny egzamin zakończył się pomyślnie - klasa otrzymała ogólną ocenę dobrą, uzyskując certyfikat wojskowy, będący uwieńczeniem trzyletniego cyklu kształcenia. Co taki certyfikat może dać młodzieży? W myśl ustawy pragmatycznej studenci szkół wyższych mogą zostać zwolnieni z egzaminu z przysposobienia wojskowego, absolwenci po zdaniu matury mogą się starać o przyjęcie na kontrakt do służby wojskowej, zdawaćz preferencjami do szkół wojskowych. Jednak przede wszystkim daje on osobiste korzyści: ogładę wojskową, poczucie dyscypliny, umiejętność zachowania w trudnych warunkachi pracy w grupie.

15.11.2003 - Rozdanie nieśmiertelników

Aby było możliwe realizowanie założeń kształcenia proobronnego, część kosztów,a więc umundurowanie, obozy szkoleniowe, ponoszą rodzice uczniów klas wojskowych,ale na szczęście nie są one wysokie. Reszta założeń jest możliwa do zrealizowania dzięki jednostce patronackiej oraz nawiązanym współpracom m.i.n z Agencją Mienia Wojskowego, która udostępni środki szkoleniowe.Obecnie w Zespole Szkół Technicznych uczniowie kształcą się w klasach technikum mechanicznego z innowacją pedagogiczną proobronną. W sumie jest tych klas 4 - dwie pierwsze i dwie drugie. Skąd tak duże zainteresowanie? Młodzież wybiera chętnie ten typ szkoły, nawet dziewczęta! Mimo wielu godzin zajęć wojskowych są chętni i zadowoleni - to na zajęcia proobronne uczęszczają z wielkim entuzjazmem. Tak jak i pierwszy eksperymentalny rocznik uczęszczają na zajęcia do jednostki, wyjeżdżają na obozy, basen, uczestniczą w różnych konkursach o tematyce wojskowej.
W roku szkolnym 2004/2005 obecni uczniowie klas III gimnazjów również będą mieli możliwość wyboru kształcenia w tym kierunku. Aby stać się uczniem klasy wojskowej, kandydaci muszą zdać egzamin sprawnościowy i przejść badania psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w tego typu klasach.Po czterech latach kształcenia w profilu wojskowym, nadszedł dzień refleksji. Mimo wielu przeciwności, trudności i braku pieniędzy - udało się! Dzięki zaangażowaniu wielu osób, dobrej woli i chęci współpracy. Okazuje się jednak, że słowo dyscyplina nabiera nowego znaczenia. Jeszcze niedawno słowo, które nudziło młodzież dziś przeżywa odrodzenie. Czyżby to z braku dyscypliny zaczynamy za nią tęsknić a solenne zasady tworzą pożądany ład? Miejmy taką nadzieję. Z pewnością będą się mogli o tym przekonać tegoroczni absolwenci gimnazjów. Tu w Zespole Szkół Technicznych przeżyją niebywałą przygodę swojego życia. Wybór należy do młodzieży.

mgr Agnieszka Tracz

III MIEJSCE W LUBUSKICH ZAWODACH OBRONNYCH

Nasi uczniowie po raz kolejny potrafią zaskoczyć swoimi osiągnięciami. Tym razem szóstka uczniów z klas mundurowych, dnia 5.XI.2014 r. rywalizowała podczas „Zawodów Obronnych Reprezentacji Klas Mundurowych 2014/15 o Puchar Wojewody Lubuskiego w Zielonej Górze.

Naszą szkołę reprezentowali:
st.kpr.kdt Voigt Marek
kpr.kdt Lebioda Michał
kpr.kdt Sygitowicz Tomasz
kpr.kdt Czarnecki Bartosz
st.szer.kdt Czapczyk Bartosz
st.szer.kdt Brzeziński Marcel

Opiekunami drużyny byli: mjr M. Głuszak oraz mjr W. Spodymek.

W zawodach uczniowie musieli wykazać się dużą sprawnością i szybkością, dobrym okiem na strzelnicy, wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu pierwszej pomocy, pracy z mapą, itp. Zawodnicy brali udział w sześciu konkurencjach:
  • pomoc przedmedyczna,
  • szkolenie taktyczne,
  • musztra,
  • test pisemny,
  • praca z mapą,
  • strzelanie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego w Ustce 35 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej ze Skwierzyny

W dniach 30.09 - 01.10.2014 r. 17 uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce na Ośrodek Szkolenia Poligonowego w Ustce. Szkolił się tam 35 Dywizjon Rakietowej Obrony Powietrznej ze Skwierzyny, przygotowujący się do strzelań rakietowych z zestawu Newa SC.
Po podróży autokarem zostaliśmy zaproszeni na obfitą kolację, a następnie zakwaterowani w domkach letniskowych.
Następnego dnia po śniadaniu zostaliśmy przewiezieni autobusem na stanowisko ogniowe nr. 8 gdzie trwało szkolenie 35. dr OP podczas ćwiczenie "ANAKONDA - 14". Mogliśmy zobaczyć żołnierzy podczas pracy na stanowisku dowodzenia jak również przygotowanie rakiet i wyrzutni do strzelań bojowych.
Gdy przyszedł czas do wykonania zadania bojowego przez zespoły ogniowe musieliśmy opuścićstanowiska ogniowe i udać się autokarem do miejsca wyznaczonego dla obserwatorów pokazów. Na plaży w bezpiecznej odległości obserwowaliśmy starty rakiet NEWA SC z samobieżnychwyrzutni rakiet SW 123 SC. Pokaz wzbudzał wiele emocji, gdyż nie codziennie można podziwiać na żywo starty rakiet przeciwlotniczych.
Po strzelaniach Skwierzyńskich przeciwlotników na niebie pojawiły się samoloty SU-22 które ćwiczyły atak na cele nawodne.
Wraz z zakończeniem pokazów Wojska Polskiego, udaliśmy się na posiłek.Żołnierska grochówka smakowała wyśmienicie. Tradycyjny koszarowy posiłek nie ma sobie równych. Doskonale zaspokaja głód i regeneruje zużyte kalorie. Po dniu pełnym wrażeń, związanych z oglądaniem sprzętu wojskowego i działań bojowych żołnierzy zmęczeni wsiedliśmy do autokaru aby udać się do Skwierzyny. Podróż, choć długa (bo trwała 5 godzin ), przebiegła bezpiecznie i bez przeszkód o godzinie 21:00 dotarliśmydo celu.

Pozdrawiam Angela Flisiak IV Ta