ZST SKWIERZYNA - Klasy mundurowe
Klasy mundurowe- wojskowe. policyjne, strażackie

Informacje kontaktowe:

Wszystkich zainteresowanych nauką w klasach mundurowych - proobronne, policyjne, strażackie zapraszamy.
Jest ciężko ale można się też świetnie bawić!

Adres szkoły:
Zespół Szkół Technicznych
66-440 Skwierzyna ul. Poznańska 1
tel.(095) 7170112

DOKUMENTACJA na obóz:

Patronat na klasami obejmują:

 • Akademia Obrony Narodowej z Warszawy(podpisane porozumienie z dnia 13.04.2013)
 • 35 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Skwierzyna
 • Szkoła Policji w Pile (współpraca od 2007/2008)

Nasz znak
(Wszelkie prawa zastrzeżone.Autor: R.T.)

Bezpośrednią opiekę nad klasami sprawują:

 • mjr rez. Wiesław Spodymek
 • mjr rez. Marian Głuszak

Od roku szkolnego 2011/2012 kapitanowie Mirosław Pietrzykowski i Radosław Trzaskowski nie pełnią już opieki nad klasami o nachyleniu proobronny i policyjnym.
Za wieloletnią współpracę i prowadzenie klas wojskowych bardzo serdecznie dziękujemy.

Strony klas:

 • KLASA TA 2007/2008
 • OBÓZ LETNI - NIESULICE 2018

  Wpłata za obóz do dnia 1 czerwca 2018.
  Obóz letni odbędzie się w terminie
  11-16 czerwca(poniedziałek – sobota).
  Na obozie obowiązuje pełne umundurowanie z emblematami:

  • „klasa mundurowa”,
  • „logo szkoły”,
  • klasy wojskowe – obowiązuje nowy wzór orzełka na beret,
  • obszycia pagonów sznurem o średnicy 3-5mm.

  Zabieramy też:

  • bandaż zwykły i elastyczny,
  • plaster opatrunkowy,
  • igła i nici
  • zestaw do wyciągania kleszczy

  Brakujące elementy umundurowania można nabyć u p. Janiny Musialskiej przedstawiciela Rada Szkoły (w bibliotece szkolnej ZST):

  • Chusta - 5,50 zł.
  • Emblemat "Klasa mundurowa" - 7,50 zł
  • Emblemat "orzeł" - 5 zł
  • Logo - 6,50 zł

  Koszt obozu – 450 zł płatne przelewem na konto Rady Szkoły przy ZST 05 8372 0008 0000 1212 1002 0104 (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę, za obóz letni 2018) w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018. Uczniowie, którzy uczestniczyli w obozie letnim w ubiegłym roku pomniejszają ww. kwotę o 110 zł (czyli płacą 340 zł)

  Wpłaty na paintball (wszystkie klasy mundurowe) proszę dokonywać bezpośrednio u Pani Racilewicz.
  Deklaracje uczestnictwa należy złożyć do wychowawców klas. Formularze zgody i upoważnienia rodziców oraz badań lekarskich są do pobrania u wychowawców klas.

  PILNE!!!

  Ostateczny termin składania deklaracji uczestnictwa w obozie oraz dostarczenie badań lekarskich do wychowawcy do dnia 28 maja 2018. Uwaga- klasy będące na praktykach powiadamiają wychowawcę klasy również do 28 maja 2018 (telefonicznie lub mailowo)