ZST SKWIERZYNA - Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski

"Młodzież uczy się partnerstwa
i demokracji prowadząc
działalność w samorządzie szkolnym"

OPIEKUN: Janina Musialska

SKŁAD PREZYDIUM
(od 06 marca 2018 roku)

 • Przewodnicząca - Paulina Anus III TF
 • Zastępca - Klaudia Zając II TBB
 • Sekretarz - Mikołaj Wyrembski III TA

Członkowie samorządu:

 • Kacper Grygier ITB
 • Jadwiga Stawiska IITB
 • Magdalena Szkudlarek ITB
 • Joanna Kaak IITB

Fotograf:

 • Dominika Telma
 • Zuzanna Rysiukiewicz
 • Oktawia Coch
 • Dominika Rabczewska

SKŁAD PREZYDIUM
(od 21 kwietnia 2017 roku)

 • Przewodnicząca - Natalia Pylypyshyn IV TL
 • Zastępca - Bartosz Dzikowski IV TAB
 • Sekretarz - Mateusz Theiss IV TAB

W skład samorządu wchodzą również uczniowie, którzy będą działali w różnych sekcjach: prasowej, ochrony praw i obowiązków ucznia, informacyjno- artystycznej, kulturalno - rozrywkowej:

 • Wyrembski Mikołaj III TAC,
 • Sima Aleksandra III TAC,
 • Ługańska Roksana IV TAB,
 • Anus Paulina III TF,
 • Popiel Sebastian IV TAB,
 • Borkowska Julia II TF,
 • Florek Karolina II TFZałożenia

 • Wdrażanie do odpowiedzialnego i samodzielnego działania naukowego, kulturalnego i gospodarczego.
 • Kształtowanie postaw współodpowiedzialności, postaw patriotycznych.
 • Dbanie o mienie i estetykę szkoły. Integracja środowiska szkoły.Działalność kulturalna

 • Organizowanie wyjść do kina, pogadanek, konkursów.
 • Powołanie zespołu dbającego o wystrój gazetek korytarzowych i prowadzenie kroniki szkolnej.
 • Nadzorowanie imprez szkolnych.Promowanie szkoły

 • Organizowanie imprez międzyszkolnych.
 • Zamieszczanie artykułów w "Okolicach Skwierzynnych" i w internecie.
 • Uczestnictwo oraz pomoc w organizacji "Drzwi otwartych szkoły".
 • Uczestnictwo młodzieży w imprezach organizowanych przez miasto.