ZST SKWIERZYNA - Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski

"Młodzież uczy się partnerstwa
i demokracji prowadząc
działalność w samorządzie szkolnym"

OPIEKUN: Janina Musialska

SKŁAD PREZYDIUM
(od 06 czerwca 2019 roku)

 • Przewodniczący - Kacper Grygier
 • Zastępca - Klaudia Sima
 • Sekretarz - Jadwig Stawiska

DOKUMENTACJA

Założenia

 • Wdrażanie do odpowiedzialnego i samodzielnego działania naukowego, kulturalnego i gospodarczego.
 • Kształtowanie postaw współodpowiedzialności, postaw patriotycznych.
 • Dbanie o mienie i estetykę szkoły. Integracja środowiska szkoły.

Działalność kulturalna

 • Organizowanie wyjść do kina, pogadanek, konkursów.
 • Powołanie zespołu dbającego o wystrój gazetek korytarzowych i prowadzenie kroniki szkolnej.
 • Nadzorowanie imprez szkolnych.

Promowanie szkoły

 • Organizowanie imprez międzyszkolnych.
 • Zamieszczanie artykułów w "Okolicach Skwierzynnych" i w internecie.
 • Uczestnictwo oraz pomoc w organizacji "Drzwi otwartych szkoły".
 • Uczestnictwo młodzieży w imprezach organizowanych przez miasto.
`

SKŁAD PREZYDIUM
(od 06 marca 2018 roku)

 • Przewodnicząca - Paulina Anus
 • Zastępca - Klaudia Zając
 • Sekretarz - Mikołaj Wyrembski

Członkowie samorządu:

 • Kacper Grygier
 • Jadwiga Stawiska
 • Magdalena Szkudlarek
 • Joanna Kaak
 • Dominika Telma-Fotograf
 • Zuzanna Rysiukiewicz-Fotograf
 • Oktawia Coch-Fotograf
 • Dominika Rabczewska-Fotograf

SKŁAD PREZYDIUM
(od 21 kwietnia 2017 roku)

 • Przewodnicząca - Natalia Pylypyshyn
 • Zastępca - Bartosz Dzikowski
 • Sekretarz - Mateusz Theiss

W skład samorządu wchodzą również uczniowie, którzy będą działali w różnych sekcjach: prasowej, ochrony praw i obowiązków ucznia, informacyjno- artystycznej, kulturalno - rozrywkowej:

 • Wyrembski Mikołaj
 • Sima Aleksandra
 • Ługańska Roksana
 • Anus Paulina
 • Popiel Sebastian
 • Borkowska Julia
 • Florek Karolina