ZST SKWIERZYNA - Rodzice
Informacje dla rodziców
Zebranie

ZEBRANIA Z RODZICAMI- 19.09.2019 (czwartek)

 • KLASY MATURALNE I KLASY PIERWSZE
  Informujemy, że zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych (IIILO, IVTB, IVTFA) oraz klas pierwszych (ILO/sp, ITB, ITFL, IDW, ITC/sp, ITBF/sp, IW/sp) odbędzie się 19.09.2019 (czwartek) o godz. 16.30 w bud.1 - ul. Poznańska 1. Klasy pierwsze w auli szkolnej, klasy maturalne gab. numer 17.
 • KLASY DRUGIE I KLASY TRZECIE
  Zebranie rodziców uczniów klas drugich (IITFL, IITAC, IITB, IIDW) oraz klas trzecich (IIITB, IIITAC, IIIDW) odbędzie się również dnia 19.09.2019, o godz. 17.00 w bud.2 - LO, ul Mickiewicza 1.
Podstawową siłą pedagogiczną
jest dom rodzinny.

Fiodor Dostojewski

Rodzice chcą być tak bardzo doskonali
w oczach dzieci, że ukrywają przed nimi swoje błędy. W ten sposób dzieci niezawodnie je powtórzą.

Andrzej Majewski

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu. Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 • 31.10.2019: czwartek przed Wszystkimi Świętymi
 • 02.01.2020: czwartek po Nowym Roku
 • 03.01.2020: piatek po Nowym Roku
 • 28.04.2020: wtorek Drzwi Otwarte Szkoły (bez klas szkoły Branżowej)
 • 30.04.2020: czwartek przed Świętem Pracy
 • 04.05.2020: poniedziałek Matura (bez klas szkoły Branżowej)
 • 05.05.2020: wtorek Matura (bez klas szkoły Branżowej)
 • 06.05.2020: środa Matura (bez klas szkoły Branżowej)
 • 10.06.2020: środa przed Bożym Ciałem
 • 12.06.2020: piątka po Bożym Ciele

Wychowawcy

 • I TB pan Jacek Gnybek
 • I TBFsp pani Janina Musialska
 • I TLF pani Iwona Racilewicz
 • I TCsp pan Mirosław Ciepiński
 • II TAC pan Rafał Fedczyszyn
 • II TB pani Edyta Żmudzińska
 • II TFL pani Monika Świątek
 • III TAC pan Wiesław Zieliński
 • III TB pani Magdalena Strugała
 • IV TFA pani Anna Witka
 • IV TB pani Dorota Tomaszek
 • I w pani Edyta Rościszewska
 • I DWsp pani Danuta Pluskota
 • II DW pani Renata Sorokulska
 • III DW pani Anna Adamowicz
 • I LOsp pani Maria Lewińska
 • III LO pani Lidia Szczerbiak

Lekcje

 • 1 lekcja: 08.00 - 08.45
 • 2 lekcja: 08.50 - 09.35
 • 3 lekcja: 09.40 - 10.25
 • 4 lekcja: 10.45 - 11.30
 • 5 lekcja: 11.35 - 12.20
 • 6 lekcja: 12.25 - 13.10
 • 7 lekcja: 13.15 - 14.00
 • 8 lekcja: 14.05 - 14.50

Opłaty

 • 50 zł - RADA RODZICÓW
  nr konta:
  23 8372 0008 0201 4285 1002 0001
STRAJK

Informuję, że w związku z zawieszeniem strajku nauczycieli zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i planem lekcji.

Dni ustawowo wolne od zajęć:
1. 01.05.2019 (środa) – Święto Pracy
2. 03.05.2019 (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
3. 20.06.2019 (czwartek) – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
1. 29.04.2019 - poniedziałek przed Świętem Pracy
2. 30.04.2019 – wtorek przed Świętem Pracy
3. 02.05.2019 – czwartek przed Świętem Konstytucji 3 Maja
4. 06.05.2019 – poniedziałek MATURA (uczniowie klas Szkoły Branżowej mają zajęcia wg planu lekcji)
5. 07.05.2018 – wtorek MATURA (uczniowie klas Szkoły Branżowej mają zajęcia wg planu lekcji)

Z poważaniem Dyrektor Szkoły Grzegorz Mrowicki

STRAJK

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczął się strajk nauczycielii pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Technicznych.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły, w tych dniach dla młodzieży, która przyjdzie do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia prowadzone przez nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku w ramach doraźnych zastępstw.

Wszystkie zajęcia w tych dniach odbywają się w budynku przy ulicy Poznańskiej 1.
UWAGA!!!! W związku ze strajkiem od dnia 8.04.2019 roku internat ZST jest zamknięty na czas strajku!
W przypadku podpisania porozumienia Związków Zawodowych ze stroną rządową i odwołania strajku zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji.
O zakończeniu strajku poinformujemy Państwa w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły.