ZST SKWIERZYNA - Staże w Grecji
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

NA STAŻ DO Grecji

staz

W sierpniu b.r. Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie otrzymała oficjalną decyzję z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o wynikach konkursu na realizację rocznego projektu mobilności uczniów w Grecji..

Projekt pt.„Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie" o numerze 2018-1-PL01-KA102-049454 został rozpatrzony pozytywnie a tym samym pozyskał środki unijne w wysokości 250 543,13 złotych (58 101,00 euro) ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego na przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczniów oraz realizację 2 tygodniowego stażu w greckich zakładach, przedsiębiorstwach i hotelach dla 32 uczniów o specjalizacji Technik Hotelarz, Technik Logistyk - Spedytor i Technik Mechanik / Technik Pojazdów Samochodowych.

Głównymi celami projektu jest zapoznanie uczniów z praktycznym wymiarem zawodu na poziomie krajowym oraz europejskim, do wykonywania którego będą uprawnieni po ukończeniu kształcenia zawodowego, stworzenie większych możliwości zatrudnienia, rozwój ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, ukierunkowanie na dalszy rozwój, planowanie kariery zawodowej w oparciu o wymagania rynku pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w odpowiedzi na określone wymagania pracodawców.

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019 – wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie dostępne są w Sekretariacie i/lub na stronie internetowej Szkoły.

Potrzebne dokumenty


staz

Dnia 12.09.2018 młodzież ZST wzięła udział w spotkaniu organizacyjnym projektu " Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym uczniów ZST im. St. Lema w Skwierzynie" 32 uczniów z naszej szkoły (klasa II, III, IV) w zawodzie technik hotelarstwa, technik logistyk, technik spedytor, technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych wyjedzie na staż 30.09.2018-13.10.2018 do Grecji. Staż umożliwi uczniom doskonalenie zawodowe na europejskim rynku pracy, Wyrobi motywację do nauki i potrzebę uczenia się języków. Umożliwi także poznanie różnorodności kulturowych i językowych. Przed nami intensywne przygotowania do wyjazdu.

W ramach przygotowań do wyjazdu na staż do Grecji uczestniczymy w zajęciach projektowych" Mapy mentalne można obejrzeć w auli ZST

staz
staz
staz
staz
staz
staz

Dnia 20.09.2018 w ramach projektu Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym -uczniowie ZST w Skwierzynie wspólnie z rodzicami podpisali umowy na wyjazd na praktykę/staż do Grecji w dniach 30.09-13.10.2018. W projekcie weźmie udział 32 uczniów (z kl. II, III, IV) uczących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik spedytor, technik logistyk, technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. W ramach tego projektu uczniowie będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyk w hotelu, firmach logistycznych, mechanicznych, itp. Harmonogram pobytu obejmuje również wycieczki turystyczne celem poznania regionu i kultury greckiej. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Michnowicz

staz
staz
staz
staz
staz
staz

Do Olimpic Beach dotarliśmy ok godziny 13. Mieszkamy w hotelu Dias u stóp Olimpu nad Morzem Egejskim. Dzisiaj mieliśmy zajęcia organizacyjne, zapoznaliśmy się z miejscowością w której mieszkamy. Zjedliśmy pyszny obiad, kolację i przygotowujemy się do jutrzejszych atrakcji.

Za nami zajęcia projektowe z komunikacji społecznej oraz interpersonalnej w języku angielskim oraz integracja grupy prowadzone przez pana Jakuba Szepegyorky i panią Weronikę Pobiedzian

staz
staz
staz
staz
staz
staz


"Praktyki na wyjeździe"-Grecja 2018

Klasy technik spedytor i logistyk w największej firmie na Bałkanach - papierni Χαρτοβιομηχανία MAXI ABEE (produkcja serwetek, papieru higienicznego) oraz w firmie logistycznej w Katerini

"Praktyki na wyjeździe"-Grecja 2018
Klasy technik pojazdów samochodowych i technik mechanik w zakładzie mechanicznym i stacji diagnostycznej pojazdów w Katerini

"Praktyki na wyjeździe"-Grecja 2018
Klasy technik hotelarstwa w hotelach: Jason i Dias

staz
staz
staz
staz
staz
staz

Gra miejska - umiejętność wykazania się językiem angielskim w praktyce w ramach projektu "Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym uczniów ZSTBAJECZNA WYSPA cd atrakcji. Cechą charakterystyczną są wąskie kręte uliczki Chory, stolicy wyspy oraz oślepiająco białe domy pokryte czerwoną dachówką. Punktem obowiązkowym wyprawy na wyspę był malowniczo położony na wysokiej skale kościół Agios Ioannis oraz plaża Koukounaries, na której piasek odbija promienie słoneczne dzięki zawartej w nim mice.

staz
staz
staz
staz
staz
staz

Jak tłoczy się oliwę i produkuje ser feta? Z wizytą u lokalnych producentów w czasie wolnym.

Uczniowie klasy hotelarskiej poznali pracę w recepcji hotelu Dias. Parzenia kawy i robienia drinków uczył przyszłych hotelarzy pan Stefano

staz
staz
staz
staz
staz
staz

Metéora po grecku znaczy "klasztory zawieszone w niebie". I rzeczywiście, prawosławne monastyry wydają się być zrośnięte z wysokimi skałami, na których je zbudowano. Podobno żadne fotografie nie oddają obrazu i proporcji tego miejsca.Zakończenie Projektu: "Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym uczniów ZST im. St. Lema w Skwierzynie"- staż w Grecji. Dzisiejsza uroczystość była okazją do podsumowania projektu. Uczniowie uczestniczący w zagranicznym 2 tygodniowym stażu zawodowym w zawodach: technik hotelarstwa, tech logistyk, tech spedytor oraz tech mechanik i tech poj sam otrzymali certyfikaty za odbyty staż w zagranicznych przedsiębiorstwach.

staz
staz
staz
staz
staz
staz

Głównymi celami projektu było zapoznanie uczniów z praktycznym wymiarem zawodu na poziomie krajowym oraz europejskim, do wykonywania którego będą uprawnieni po ukończeniu kształcenia zawodowego, stworzenie większych możliwości zatrudnienia, rozwój ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, ukierunkowanie na dalszy rozwój, planowanie kariery zawodowej w oparciu o wymagania rynku pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w odpowiedzi na określone wymagania pracodawców.

staz
staz
staz