ZST SKWIERZYNA - Program czytelniczy
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W listopadzie 2015 r. ZST im. St. Lema w Skwierzynie złożyło za pośrednictwem Urzędu Miasta Skwierzyna wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 - Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych.

Planowane zakupy książek konsultowane są z organami przedstawicielskimi uczniów, nauczycieli, rodziców oraz Miejską Biblioteką w Skwierzynie. Będą one również uwzględniały potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Obok zakupu książek realizujemy szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką miejską.