Oferta ZST SKWIERZYNA
Oferta edukacyjna TECHNIKUM
NOWOŚĆ

Od 1.09.2017

nabór do pierwszej klasy
Technik pojazdów samochodowych
z kwalifikacją kategorii C, C+E


Innowacja objęta jest patronatem firm:
Janas Logistics Sp. z o.o. w Skwierzynie
Mercedes-Benz Grupa Wróbel
Autoryzowany Dealer i Serwis w Pietrzykowicach
Dodatkowe kursy


Na darmowych kursach zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje:

 • sommeliera
 • kelnera
 • florysty
 • wózki widłowe
 • spawacza
 • prawo jazdy kat. B, C, C+E,

STAŻE i PRAKTYKI
u pracodawcówWszelkie zapytania prosimy
kierować pod adres:
zst@zst.skwierzyna.pl
lub skontaktuj się telefonicznie dzwoniąc pod numer: (095) 7170112.
Potrzebujesz

Regulamin Rekrutacji

Wzór podania
do TECHNIKUM:
Microsoft Word lub PDF
wydrukuj i wypełnij!!!
Wypełnij podanie

 • czytelnie i starannie, najlepiej drukowanymi literami.
 • Wpisz numer PESEL - ułatwi prowadzenie twoich dokumentów w szkole ale jeżeli go nie znasz to uzupełnisz później
 • Podaj swój numer telefonu, jeżeli posiadasz to także, numer telefonu rodziców. To ułatwi kontakt w trakcie rekrutacji i pozwoli Ci podjąć optymalną decyzje.
 • Jako pierwszą zaznacz szkołę, na której Ci najbardziej zależy. Na wypadek gdyby uzyskana przez Ciebie ilość punktów okazała się zbyt mała, zaznacz drugą szkołę do której ewentualnie chciałbyś się dostać.
 • Pamiętaj aby we właściwym czasie dołączyć do podania odpowiednie dokumenty.
 • O wypełnienie drugiej strony podania poproś swojego wychowawcę.
Pamiętaj, że

 • od 11.05.2020r. do 23.06.2020r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
 • od 26.06.2020r. do 30.06.2020r. do godz. 15.00 - składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 13.07.2020r. godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 11 maja 2020r. do 14 lipca 2020r - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
 • od 13.07.2020r. do 20.07.2020r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
 • i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych,a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 21.07.2020 r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.