Oferta ZST SKWIERZYNA
TECHNIK SPEDYTOR
spedytor spedytor spedytor

Kim jest SPEDYTOR?

Spedytor zajmuje się wysyłaniem lub odbiorem ładunków (przesyłek).
Może on wykonywać czynności związane z przewozem, np. załadunek, rozładunek, udzielać informacji taryfowych, celnych, o zwyczajach i wymogach portowych itp.
Aby tego dokonać wypełnia różnego rodzaju formularze, trochę inne w transporcie kolejowym, trochę inne w transporcie drogowym czy lotniczym, a niektóre takie same.
Ten sam spedytor może raz nadać przesyłkę na statek, za chwilę na samochód lub kolej, a jak ma fantazję to samolotem. Spedytor nie jest przewoźnikiem tylko organizatorem procesu

przewozowego-pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą (np. przedsiębiorstwem produkcyjnym) a firmami przewozowymi.

Czym jest SPEDYCJA?

Spedycja jest to każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych środków przewozowych i infrastruktury transportowej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia.

Kwalifikacje

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

Przedmioty w szkolnym planie nauczania:

 • podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo - spedycyjnego
 • podstawy transportu i spedycji
 • przewóz ładunków
 • podstawy prawa transportowego
 • pracownia organizacji przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego
 • język obcy zawodowy
 • pracownia spedycyjna
 • pracownia statystyki
 • pracownia technik biurowych
Nauka trwa 4 lata
W klasie IV - egzamin maturalny
Po zdaniu kwalifikacji-tytuł technika

Czego się nauczysz?

 • planowania realizacji procesów transportowych
 • przygotowywania ładunków do transportu
 • przygotowywania i monitorowania technicznych środków realizacji procesów transportowych
 • prowadzenia dokumentacji spedycyjno - transportowej
 • nadzorowania realizacji procesów transportowych
 • prowadzenia korespondencji i negocjacji
 • kalkulowania cen usług spedycyjno - transportowych

Możesz w przyszłości pracować na stanowisku

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy
 • sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych
 • referent spedycyjny
 • taksator
 • kierownik punktu ładunkowego
 • dyspozytor ładunkowy
 • organizator przewozów
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji

Klasa patronacka

Szkoła Policji w Pile
(współpraca od 2007/2008)

Dodatkowo możesz uczestniczyć
w specjalistycznym szkoleniu policyjnym

Każdy uczestnik szkolenia:

 • bierze udział w zajęciach specjalistycznych, które odbywają się przez 3 lata po dwie godziny w tygodniu
 • uczęszcza na zajęcia w odpowiednim umundurowaniu
 • uczestniczy w zajęciach na basenie
 • uczestniczy w trzech obozach letnich i w jednym zimowym, na których utrwala wie-dzę teoretyczną z kryminalistyki i praktyczną z samoobrony czy taktyki

Na szkoleniu zapoznasz się z:

 • kształtowaniem właściwego wizerunku Policji
 • strukturą, hierarchią i zadaniami Policji
 • zasady legitymowania
 • podstawami musztry policyjnej
 • zasadami zachowania się w trakcie wybranych rodzajów interwencji
 • budową i podziałem broni i amunicji
 • elementami kryminalistyki: rodzajami śladów, sposobami daktyloskopowania
 • zabezpieczaniem miejsca zdarzenia, śladów kryminalistycznych
 • zasadami postępowania związanymi z odnajdy-waniem osób zaginionych i rzeczy utraconych