Oferta ZST SKWIERZYNA
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
pojazdy pojazdy pojazdy pojazdy pojazdy pojazdy

klasa patronacka

Janas Logistics Sp. z o.o. w Skwierzynie

Mercedes-Benz Grupa Wróbel Autoryzo-wany Dealer i Serwis w Pietrzykowicach

Ważne informacje:

 • kształcenie młodzieży w tej innowacji współfinansowanie jest przez obie firmy
 • uczeń przygotowuje się do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania karty kwalifikacji kierowcy
 • uczeń przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy w kategoriach C (samochód ciężarowy) i C+E (samochód ciężarowy z przyczepą)
 • zajęcia praktyczne będą odbywać się w firmie Janas Logistics Sp. z o.o. i w Mercedes-Benz Grupa Wróbel Autoryzo-wany Dealer i Serwis
 • wyróżniający się uczniowie mają możliwość zdobycia stypendium
 • najlepsi uczniowie będą mogli ubiegać się o pracę w obu firmach

Kwalifikacje

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Nauka trwa 4 lata
4-tygodniowa praktyka zawodowa
W klasie IV - egzamin maturalny
Po zdaniu kwalifikacji-tytuł technika

Przedmioty w szkolnym planie nauczania:

 • budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • technologia mechaniczna
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • pracownia obsługi pojazdów samochodowych
 • pracownia samochodowa
 • bezpieczeństwo pracy
 • nauka jazdy w wymiarze 30 godzin
 • przepisy ruchu drogowego
 • język obcy zawodowy

Czego się nauczysz?

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
 • napraw pojazdów samochodowych
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B
 • diagnozowania i naprawy pojazdów przy pomocy komputerów i interfejsów diagnostycznych
 • znajomości obsługi komputera
 • znajomości języka obcego zawodowego
 • umiejętności pracy w zespole

Możesz w przyszłości pracować

 • w salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • na stacjach kontroli pojazdów samochodowych
 • w autoryzowanych sklepach motoryzacyjnych
 • w punktach autopomocy drogowej
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu samochodowego
 • w warsztatach obsługi, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych
 • zakładach elektromechaniki samochodowej
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
 • przedsiębiorstwach samochodowych na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli
 • firmach transportowych i spedycyjnych
 • zakładach usługowo-naprawczych, blacharskich i lakierniczych
 • firmach gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem, sprzedażą oraz serwisem urządzeń technicznych

Ponadto możesz:

 • prowadzić własną działalność usługowo-naprawczą
 • świadczyć usługi ślusarskie