Oferta ZST SKWIERZYNA
TECHNIK MECHANIK
mechanik mechanik mechanik mechanik mechanik mechanik mechanik mechanik

Kim jest MECHANIK?

Mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Z kolei mechanik pojazdów samochodowych jest osobą, która wykonuje obsługę, naprawy i konserwacje samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i autokarów osobowych, ciągników rolniczych i drogowych, pojazdów jednośladowych.

Kwalifikacje

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Przedmioty w szkolnym planie nauczania:

 • podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
 • technologia i materiałoznawstwo
 • układy sterowania i regulacji
 • montaż maszyn i urządzeń
 • obsługa maszyn i urządzeń
 • organizacja i nadzór procesów produkcji
 • pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • pracownia technologii montażu
 • techniki wytwarzania
 • pracownia projektowania procesów produkcji
 • praktyki zawodowe
 • przepisy ruchu drogowego
 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy

Czego się nauczysz?

 • prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń
 • wytwarzania części maszyn
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń
 • oceny stanu technicznego i przeprowadzania remontu mechanizmów i maszyn
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
 • wykonywania konserwacji, diagnozowania oraz przeglądów
 • kontroli jakości wykonywanych napraw
 • prowadzenia dokumentacji warsztatowej związanej z obsługą i naprawą
 • organizowania procesu produkcji
 • znajomości obsługi komputera i podstawowych programów biurowych
 • umiejętności pracy w zespole

Możesz w przyszłości poracować w

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu metalowego i maszynowego
 • warsztatach i serwisach obsługowo-naprawczych w branży mechanicznej
 • zakładach elektromechanicznych
 • firmach transportowych i spedycyjnych
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego
 • firmach zajmujących się likwidacją maszyn i urządzeń
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego
 • przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli
 • firmach zajmujących się wytwarzaniem, sprzedażą oraz serwisem maszyn
 • zakładach przetwarzania i utylizacji

Ponadto możesz:

 • prowadzić własną działalność usługowo-naprawczą
 • świadczyć usługi ślusarskie i naprawcze
Nauka trwa 4 lata
4-tygodniowa praktyka zawodowa
W klasie IV - egzamin maturalny
Po zdaniu kwalifikacji-tytuł technika

Klasa patronacka

35 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Skwierzyna

Dodatkowo możesz uczestniczyć

w specjalistycznym szkoleniu wojskowym

Każdy uczestnik szkolenia:

 • bierze udział w zajęciach, które odbywają się przez 3 lata po dwie godziny w tygodniu
 • uczęszcza na zajęcia w odpowiednim umundurowaniu
 • uczestniczy w zajęciach na basenie
 • uczestniczy w trzech obozach letnich i w jednym zimowym

Na szkoleniu zapoznasz się z:

 • przygotować uczniów do służby wojskowej
 • zapoznać ich z podstawowymi prawami i obowiązkami żołnierza
 • nauczyć podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki
 • nauczyć prowadzenia skutecznego ognia z broni strzeleckiej
 • udzielenia pierwszej pomocy medycznej na polu walki
 • zapoznać uczniów z zasadami pełnienia służby wewnętrznej w pododdziale
 • podnieść sprawność fizyczną ucznia do pozio-mu umożliwiającego prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej