Oferta ZST SKWIERZYNA
TECHNIK LOGISTYK
logistyk logistyk logistyk logistyk logistyk logistyk

Kim jest LOGISTYK?

To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne czyli pieniądze. Muszą oni znać wszelkie prawidła ekonomii, finansów, prawa i transportu, a następnie umiejętnie wykorzystywać je w praktyce. Dzięki temu możliwy jest sprawny transport, załadunek i rozładunek towarów w firmie, przewóz ludzi, sprawne zamawianie odpowiedniego towaru i upłynnianie zalegającego.

Przykładowe przedmioty:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy komunikacji społecznej
 • organizacja małych zespołów
 • organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
 • organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
 • organizowanie i monitorowanie dystrybucji
 • organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
 • organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
 • organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Kwalifikacje

K1.SPL.01. Obsługa magazynów
Egzamin pod koniec II półrocza klasy III.
K2.SPL.04. Organizacja transportu
Egzamin pod koniec I półrocza klasy V

Nauka trwa 5 lat
4-tygodniowa praktyka zawodowa
W klasie V - egzamin maturalny
Po zdaniu kwalifikacji-tytuł technika

Czego się nauczysz?

 • przygotowywania procesu logistycznego
 • sporządzania dokumentów logistycznych
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób
 • ustalania należności za usługi logistyczne
 • przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych
 • organizowania zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji
 • klasyfikowania zapasów
 • zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw
 • obliczania kosztów magazynowania towarów
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych
 • organizowania recyklingu odpadów
 • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych

Możesz w przyszłości pracować na stanowisku

 • logistyk, spedytor, ekspedytor
 • specjalista ds. zaopatrzenia
 • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalista ds. planowania zakupów
 • specjalista ds. handlu elektronicznego
 • specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalista ds. gospodarki odpadami
 • specjalista ds. planowania produkcji i zapasów
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań
 • specjalista ds. transportu wewnętrznego
 • specjalista ds. konstruowania rozkładów jazdy

Dodatkowo możesz uczestniczyć

w szkoleniu Edukacja Pożarnicza

Każdy uczestnik szkolenia:

 • bierze udział w zajęciach, które odbywają się przez 3 lata po dwie godziny w tygodniu
 • uczęszcza na zajęcia w odpowiednim umundurowaniu
 • bierze udział w zawodach pożarniczych

Poznają następujące instytucje ratownicze:

 • Centrum Powiadamia Ratunkowego w Urzędzie Wojewódzkim
 • Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w województwie lubuskim

Zajęcia odbywają się:

 • w szkole
 • na obozach letnich i zimowych
 • na basenie
 • w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
 • w terenie: punkt czerpania wody, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Na szkoleniu zapoznasz się z:

 • system ochrony przeciwpożarowej
 • wyposażenie techniczne
 • taktykę działań ratowniczych
 • zjawiska fizykochemiczne i środki gaśnicze
 • taktykę działań gaśniczych
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 • bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • pierwszą pomoc przedmedyczną