Oferta ZST SKWIERZYNA
TECHNIK HOTELARSTWA
hotelarz hotelarz hotelarz hotelarz hotelarz hotelarz

Kim jest HOTELARZ?

Hotelarz jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu, w którym pracuje. Osoba obsadzona na tym stanowisku wykonuje szereg prac administracyjnych oraz sprawuje kontrolę nad podległym personelem hotelu. Hotelarz jest też otatecznym organem decyzyjnym, zatwierdza umowy, podpisywane z jednostkami zewnętrznymi, koordynuje procesy rekrutacji nowych pracowników, wyznacza obowiązki podległych pracowników i działów.

Przedmioty w szkolnym planie nauczania:

 • działalność recepcji
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia hotelarska
 • organizacja pracy służby pięter
 • usługi dodatkowe w hotelarstwie
 • podstawy hotelarstwa
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • marketing usług hotelarskich
 • język obcy zawodowy

Dodatkowo możesz uczestniczyć
w programie autorskim

Animator Kultury
i Rekreacji

Zajęcia odbywają się:

 • w salach szkolnych
 • w trakcie warsztatów tanecznych
 • w placówkach hotelarskich

Program:

 • jest dla klas I - III technikum hotelarskiego w liczbie 2 godzin tygodniowo w ciągu 3 lat
 • przygotowuje uczniów do realizacji zadań z animacji kulturowej i rekreacji
 • realizuje zajęcia w zakresie sztuki, rekreacji ruchowej, muzyki, tańca i śpiewu

Kwalifikacje

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Nauka trwa 4 lata
praktyka zawodowa w II i III klasie
w klasie IV - egzamin maturalny
po zdaniu kwalifikacji-tytuł technika

Czego się nauczysz?

 • sprzedaży i rezerwacji usług hotelarskich
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 • promowania i prowadzenia działań marketingowych
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym w mowie i w piśmie

Możesz pracować:

 • hotelu, motelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, domu wycieczkowym , uzdrowisku i schronisku
 • ośrodkach SPA & WELLNES
 • administracji samorządowej w dziale promocji turystyki
 • biurach turystycznych
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • ma przekonać ucznia, że dodatkowe umiejętności w organizacji czasu wolnego w hotelu zwiększają jego wartość zawodową
 • jest nastawiony na współczesność, a jedynymi elementami tradycji kulturowej będą taniec ludowy i tradycje świąteczne
 • rozwija twórczą ekspresję przygotowującą do samodzielnego tworzenia nowych zajęć, gier i zabaw
 • pozwoli uczniom stać się animatorami własnej sfery zawodowej, która wyróżni ich wśród innych absolwentów techników hotelarskich