Oferta ZST SKWIERZYNA
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - Pracownicy młodociani
wielozawodowa kucharz stolarz fryzjer lakiernik cukiernik spawacz monter sprzedawca kosmetyczka malarz

Zawód - WIZYTÓWKA

 • fryzjer
 • piekarz, cukiernik
 • lakiernik, blacharz
 • malarz-tapeciarz
 • zawody budowlane
 • ślusarz
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • krawiec
 • sprzedawca
 • kucharz
 • magazynier logistyk

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy: Salon Fryzjerski Dominika Babij, hotel restauracja „Dom nad rzeką”, Wedan, Studio Styl i inne.

Czego się nauczysz? Nabędziesz umiejętności w ramach kształconego zawodu. Nauka trwa 3 lata

Przedmioty zawodowe na 3-stopniowych kursach zawodowych w ZDZ Gorzów Wlkp lub Zielona Góra

Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu, Dzięki egzaminowi nabywa się pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Egzamin zawodowy w Cechu lub OKE. Informacje na stronie: www.oke.poznań.pl

Dodatkowe kwalifikacje na darmowych kursach:
sommeliera, kelnera, florysty, wózki widłowe,
spawacza, prawo jazdy kat. B, C, C+E,
STAŻE i PRAKTYKI u pracodawców i inne.

Przykładowe przedmioty na kursach w Gorzowie Wlkp dla zawodów:

 • lakiernik: chemia z materiałoznawstwem, maszyny elektryczne, technologia lakierowania i inne
 • sprzedawca: organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaroznawstwo i inne
 • kucharz: zasady żywienia, wyposażenie zakładów gastronomicznych i inne
 • fryzjer: stylizacja fryzjerstwa, technologia fryzjerstwa
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - kierowca mechanik

WIZYTÓWKA

Zajęcia praktyczne: w Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie.

Czego się nauczysz? Nauczanie przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole. Nabędziesz umiejętności w ramach kształconego zawodu. Nauka trwa 3 lata

Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu, Dzięki egzaminowi nabywa się pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Egzamin zawodowy - OKE. Informacje na stronie: www.oke.poznań.pl

Przykladowe przedmioty zawodowe
i kwalifikacja:

 • kierowca mechanik: podstawy konstrukcji maszyn, pracownia samochodowa, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektrotechniki i elektroniki, nauka jazdy samchodem, zajęcia na warsztatach szkolnych
 • kwalifikacja K1.TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego.

Dodatkowe kwalifikacje na darmowych kursach:
sommeliera, kelnera, florysty, wózki widłowe,
spawacza, prawo jazdy kat. B, C, C+E,
STAŻE i PRAKTYKI u pracodawców i inne.