TU WARTO SIĘ UCZYĆ! - ZST SKWIERZYNA
TU WARTO SIĘ UCZYĆ!!!

Nawet 420 (!) uczniów możemy przyjąć do pierwszych klas skwierzyński ZST. A i tak - pomimo podwójnego rocznika - zajęcia będą się odbywały w systemie jednozmianowym. Szkoła kusi uczniów ciekawymi, poszukiwanymi na rynku pracy zawodami.

- Absolwenci kierunków: technik hotelarstwa, technik spedytor, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych czy kierowca mechanik nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy zarówno krajowym, jak i zagranicznym - zapewniają nauczyciele.

Kolejny mocny punkt: wyposażenie placówki. „Sale lekcyjne do przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych są wyremontowane, wyposażone w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zajęcia praktyczne są prowadzone w pracowniach wyposażonych zgodnie z najnowszymi wymaganiami rynku pracy”

Szkoła oferuje uczniom naukę w atrakcyjnych i dobrze płatnych zawodach. Absolwenci kierunków: technik hotelarstwa, technik spedytor, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych czy kierowca mechanik nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy zarówno krajowym, jak i zagranicznym. W ZST kształcą się również uczniowie szkoły branżowej jako pracownicy młodociani w wybranych przez siebie zawodach.

Ale nie tylko atrakcyjne kierunki są atutem szkoły, jest nim przede wszystkim jej wyposażenie i zaplecze dydaktyczne. Sale lekcyjne do przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych są wyremontowane, wyposażone w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zajęcia praktyczne są prowadzone w pracowniach wyposażonych zgodnie z najnowszymi wymaganiami rynku pracy.

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych” zakupiono kompleksowe wyposażenie oraz sprzęt dydaktyczny do kształcenia w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz kierowca mechanik.

W pracowni naprawy pojazdów samochodowych do dyspozycji uczniów są: podnośniki nożycowe, nowe samochody Fiat Panda służące jako trenażery dydaktyczne, modele silników, przyrządy do ustawiania geometrii kół i osi pojazdów samochodowych, przyrządy do ustawiania świateł, urządzenia do montażu i demontażu opon, wyciągi spalin oraz wyważarka kół, czy laptopy z oprogramowaniem diagnostycznym.

Szkoła może się również pochwalić nowoczesną pracownią spawalniczą, której remont został wykonany w ramach powyższego projektu, a wyposażenie zostało zakupione z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”. W pracowni znajdują się trzy stanowiska do spawania gazowego oraz trzy do spawania metodą MIG.

Dzięki projektowi uczniowie mogą skorzystać z darmowych kursów spawania, kończących się egzaminem państwowym. Daje im to dodatkowe uprawnienia, dzięki którym mają większe szanse zatrudnienia na rynku pracy.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” zostały również wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie: spedycyjno – logistyczna oraz hotelarska. Dzięki temu uczniowie nie tylko w sposób teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny nabywają niezbędne w zawodzie umiejętności.

Zespół Szkół Technicznych oferuje uczniom wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje, dających uprawnienia, możliwość udziału w płatnych praktykach zawodowych, wyjazdach na zagraniczne staże. Szkoła w Skwierzynie to szkoła, która przygotowuje młodych ludzi do oczekiwań zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

B.K. i J.M.