ZST SKWIERZYNA - Egzamin zawodowy
INFORMACJE dla UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY

Informacja z dnia 30.11.2018

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2019

  09.01.2019 r. - EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • godz. 9.00 - kwalifikacje: A. 28 (technik spedytor), A.31 (technik logistyk), T.11 (technik hotelarstwa)
 • godz. 13.00 - kwalifikacje: A.32 (technik logistyk), A.29 (technik spedytor), M.42 (technik mechanik), T.12 (technik hotelarstwa)
 • godz. 16.00 - kwalifikacje: A.30 (technik logistyk)
 • 10.01.2019 r. - EGZAMIN PISEMNY

 • godz. 10.00 - kwalifikacje: A.30 (technik logistyk), T.11 (technik hotelarstwa), M.17 (technik mechanik), M.18 (mechanik pojazdów samochodowych), T.6 (kucharz)
 • godz. 12.00 - kwalifikacje: A.31 (technik logistyk), T.12 (technik hotelarstwa), A.29 (technik spedytor), M.44 (technik mechanik)
 • godz. 14.00 - kwalifikacje: A.32 (technik logistyk), M.42 (technik mechanik)
 • 11.01.2019 r. - EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • godz. 12.00 - T.6 (kucharz)
 • godz. 16.00 - T.6 (kucharz)
 • 15.01.2019 r. - EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • godz. 8.00 - kwalifikacja: M.44 (technik pojazdów samochodowych)
 • godz. 12.00 - kwalifikacja: M.12 (technik mechanik)

Informacja z dnia 14.06.2018

EGZAMIN PISEMNY w budynku przy ul. Poznańskiej (sala gimnastyczna):

 • 19.06.2018r. godz. 10.00 – kwalifikacja A.28 (technik spedytor), M.17 (technik mechanik), T.11 (technik hotelarstwa), A.18 (sprzedawca), M.18. (mechanik pojazdów samochodowych), T.6 (kucharz)
 • 19.06.2018r. godz. 12.00 – kwalifikacja A.31 (technik logistyk), M.12 (technik pojazdów samochodowych)

Uczniowie zgłaszają się na egzamin 30 min przed wyznaczoną godziną z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, z długopisem (piórem) z czarnym tuszem (atramentem), mogą również posiadać kalkulator prosty.