ZST SKWIERZYNA - Egzamin zawodowy
INFORMACJE dla UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY

Informacja z dnia 23.05.2019

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019r.
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli ..... więcej

Informacja z dnia 20.05.2019

Uwaga - terminy egzaminów - CZERWIEC 2019
Uczniowie zgłaszają się na egzamin najpóźniej 30 minut przed wyznaczoną godziną z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, z długopisem (piórem) z czarnym tuszem (atramentem). W przypadku egzaminów praktycznych z wykonaniem obowiązuje strój roboczy.

Informacja z dnia 25.03.2019

Uwaga - uczniowie klas czwartych oraz absolwenci.
Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2019, a chcą go zdawać w sesji czerwiec- lipiec 2019 proszone są o jak najszybsze dostarczenie deklaracji przystąpienia do egzaminu do kierownika szkolenia praktycznego lub do sekretariatu szkoły. Ostateczny termin - 29 marca 2019 r., po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

Informacja z dnia 20.03.2019

Uwaga - uczniowie klas czwartych oraz absolwenci.
Loginy i hasła do serwisu OKE, które umożliwią sprawdzenie wyników egzaminu są do odebrania w sekretariacie szkoły. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl. Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 22 marca br. (nie wcześniej).

Informacje dodatkowe:

 • UWAGA ABSOLWENCI!!! Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz suplementy do odbioru w sekretariacie szkoły

Informacja z dnia 30.11.2018

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2019

  09.01.2019 r. - EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • godz. 9.00 - kwalifikacje: A. 28 (technik spedytor), A.31 (technik logistyk), T.11 (technik hotelarstwa)
 • godz. 13.00 - kwalifikacje: A.32 (technik logistyk), A.29 (technik spedytor), M.42 (technik mechanik), T.12 (technik hotelarstwa)
 • godz. 16.00 - kwalifikacje: A.30 (technik logistyk)
 • 10.01.2019 r. - EGZAMIN PISEMNY

 • godz. 10.00 - kwalifikacje: A.30 (technik logistyk), T.11 (technik hotelarstwa), M.17 (technik mechanik), M.18 (mechanik pojazdów samochodowych), T.6 (kucharz)
 • godz. 12.00 - kwalifikacje: A.31 (technik logistyk), T.12 (technik hotelarstwa), A.29 (technik spedytor), M.44 (technik mechanik)
 • godz. 14.00 - kwalifikacje: A.32 (technik logistyk), M.42 (technik mechanik)
 • 11.01.2019 r. - EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • godz. 12.00 - T.6 (kucharz)
 • godz. 16.00 - T.6 (kucharz)
 • 15.01.2019 r. - EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • godz. 8.00 - kwalifikacja: M.44 (technik pojazdów samochodowych)
 • godz. 12.00 - kwalifikacja: M.12 (technik mechanik)