ZST SKWIERZYNA - Dyrekcja
DYREKCJA

od roku szkolnego 2018/2019


Dyrektor ZST
mgr Grzegorz Mrowicki


Wicedyrektor ZST
mgr inż. Andrzej Gawroński


Kierownik Szkolenia praktycznego
mgr Beata Klemt


Kierownik Internatu
mgr Barbara Kałakuka


od roku szkolnego 2016/2017


Dyrektor ZST
mgr Grzegorz Mrowicki


Wicedyrektor ZST
mgr inż. Andrzej Gawroński


Kierownik Szkolenia praktycznego
mgr inż. Maksymilian Jankowski


Kierownik Internatu
mgr Barbara Kałakuka


od roku szkolnego 2015/2016


Dyrektor ZST
dr Anna Sobczak


Wicedyrektor ZST
mgr Grzegorz Mrowicki


Wicedyrektor ZST
mgr inż. Andrzej Gawroński


Kierownik Szkolenia praktycznego
mgr inż. Maksymilian Jankowski


od roku szkolnego 2013/2014


Dyrektor ZST
dr Anna Sobczak


Wicedyrektor ZST
mgr Agnieszka Gołębska-Tracz


Wicedyrektor ZST
mgr Anna Adamowicz


Kierownik Szkolenia praktycznego
mgr inż. Maksymilian Jankowski


od roku szkolnego 2006/2007


Dyrektor ZST
mgr Bożena Kaśkóww


Wicedyrektor ZST
mgr Agnieszka Gołębska-Tracz


Wicedyrektor ZST
mgr Anna Basaj - Portała


od roku szkolnego 2002/2003


Dyrektor ZST
mgr Bożena Kaśkóww


Wicedyrektor ZST
mgr inż. Andrzej Gabryelów


Wicedyrektor ZST
mgr inż. Danuta Idzior